CHỮA RONAN (ZONA) THẦN KINH

CHỮA RONAN (ZONA) THẦN KINH

– Lấy một chai nước lavi đổ đi 2/3 còn lại 1/3 nước cho mỳ chính vào sóc lên. cho mỳ chính đến khi nào lượng mỳ chính không thể tan được nữa nghĩa là khi nào có một chút mỳ chính lắng dưới đáy sóc cũng không tan được nó đã bão hòa (đậm đặc). dùng bôi vào chỗ Ronan thần kinh ngày 4 lượt đến khi khỏi.

Nguồn: FB Hàng Rào Bê Tông

Chia sẻ