Trị Sạn Thận

Trị Sạn Thận

Lá mùi tàu, lấy chừng 1 nắm, đem hơ lửa cho héo, bỏ vô siêu, đổ 3 chén nước, sắc còn lại 8 phân, ngày uống 3 lần: sáng, chiều và đi ngủ. Nam uống 7 ngày. Nữ uống 9 ngày, thì tiểu ra hết sạn trong bọng đái, nếu còn nhỏ thì sẽ tiêu mất.

các bạn lưu lại để ai cần chia sẽ cho mọi người biết nhé

Chia sẻ