Bài học

Cuộc đời này có quá nhiều thứ để học, nên đừng ngại ngùng mắc sai lầm và hãy học hỏi nhiều hơn để gặt hái.
“If you focus on the hurt, you will continue to suffer.
If you focus on the lesson, you will continue to grow.”
(Tạm dịch: Nếu bạn tập trung vào nỗi đau, bạn sẽ tiếp tục thống khổ.
Nếu bạn tập trung vào bài học (kinh nghiệm, kiến thức), bạn sẽ không ngừng trưởng thành.)